Zagrebačka banka gotovinski krediti

Kreditni kalkulator

Pronađite najbolje uvjete gotovinskog kredita u Zagrebačkoj banci.

Uzimanje gotovinskog kredita, kao i svako zaduživanje, treba preispitati. U Zagrebačkoj banci to možemo učiniti ili u Kunama, ili u Eurima.

Čak i do 300.000 HRK

Sve naše ciljeve možemo ostvariti pomoću gotovinskog kredita od banke, jer možemo podići i do 300.000 kuna. Dakle, bilo da se radi o kupnji automobila ili obnovi, banka nam može pomoći.

Brza administracija

Možemo podnijeti zahtjev za naš gotovinski kredit u banci uz brzu administraciju i bez naknade za davanje kredita, u bilo kojoj od široke mreže poslovnica možemo obavljati kreditno administracijske poslove.

Koje uvjete moram ispuniti?

U svim slučajevima moraju biti ispunjeni uvjeti banke, o kojima možemo tražiti detaljne informacije osobno ili se unaprijed možete raspitati preko kontakta službe za uslugu klijenata. Ono što je sigurno je da zajmoprimac još ne može navršiti 72 godine, kad otplati zadnji iznos.

Postoji li postupak odlučivanja o kreditu?

Da, u svim je slučajevima se odlučuje o kreditu, jer je to jedini način da se utvrdi ispunjavamo li uvjete za kredit.

Je li potrebno pokriće?

Ne, gotovinski kredit se može tražiti bez pokrića.
 
 
 

Općenite informacije

Adresa:Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

Email: zaba@unicreditgroup.zaba.hr 

OIB: 92963223473

Telefon: 0800 00 24

Fax: 01 3773 333

Matični broj: 3234495

SWIFT: ZABAHR2X

 

Zagrebačka banka je članica UniCredita, uspješne paneuropske komercijalne banke.

Klijentima pružaju rješenja koja odražavaju sinergiju njihovog poslovanja: Korporativno i investicijsko bankarstvo, Komercijalno bankarstvo i Upravljanje imovinom.

Krediti Zagrebačke banke

 Zagrebačka banka nudi gotovinske kredite, umirovljeničke kredite i kredite za mlade.

Gotovinski kredit

Gotovinski kredit Zagrebačke banke jest nenamjenski kredit koji omogućava raspolaganje gotovinom za jednostavno financiranje potreba ili želja.

 

Zagrebačka banka nudi brzi kredit u kunama po fiksnoj kamatnoj stopi od 5,20%, što vrijedi za sve gotovinske kredite ugovorene uz osiguranje otplate kredita kako bi se mogle podmirivati kreditne obaveze u slučaju neželjenih i nepredvidljivih životnih situacija.

Redovita ponuda gotovinskih kredita Zagrebačke banke omogućuje visoke iznose kredita bez instrumenata osiguranja. U Zagrebačkoj banci mogući su brzi gotovinski krediti do 300.000kn.

Uvjeti za ostvarivanje gotovinskih kredita Zagrebačke banke


Gotovinski kredit Zagrebačka banka odobrava fizičkoj osobi (postojećim i novim klijentima), odnosno rezidentu koji udovoljava uvjetima kreditne sposobnosti Banke (moguće sudužništvo).

 

Korisnik kredita ne smije biti stariji od 72 godine u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta.

Iznos za koji može biti dodijeljen gotovinski kredit kreće od 10.000 do 300.000 HRK.

Rok otplate kredita moguć je od 13 do 120 mjeseci. Rok ovisi o poslovnom odnosu klijenta s Bankom i procjeni njegova kreditnog rizika.

Gotovinski krediti odobravaju se bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Cijene gotovinskog kredita Zagrebačke banke

Kredit u HRK moguće je dobiti po fiksnoj kamatnoj stopi od 5,20 % uz ugovaranje osiguranja otplate kredita.

Isti je kredit također moguće dobiti po fiksnoj kamatnoj stopi od 6,85 %.

Umirovljenički krediti

Umirovljenički kredit Zagrebačke banke je gotovinski kredit koji se odobrava bez instrumenata osiguranja svim umirovljenicima do 78. godine života.

Moguće ga je dodijeliti fizičkoj osobi, odnosno rezidentu koji udovoljava uvjetima kreditne sposobnosti Zagrebačke banke.

Uvjeti za dobivanje umirovljeničkog kredita Zagrebačke banke

Umirovljenički kredit se odobrava u HRK, bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Iznos kredita moguć je od 2.000 do 35.000 HRK.

Rok otplate je od 13 do 48 mjeseca.

Cijene umirovljeničkog kredita Zagrebačke banke

Kredit se odobrava po fiksnoj kamatnoj stopi od 6,00 %.

Krediti za mlade

Zagrebačka banka nudi dvije opcije kredita za mlade:

 

- studentski kredit za financiranje školovanja

- kredit za financiranje troškova života za vrijeme studiranja

 

Uvjeti kredita za mlade Zagrebačke banke

Korisnik kredita za mlade može biti fizička osoba koja udovoljava uvjetima kreditne sposobnosti koju propisuje Banka. U slučaju nedostatne kreditne sposobnosti korisnika kredit moguć je angažman sudužnika, koji može biti roditelj korisnika ili treća osoba.

Otplata kredita obavlja se u mjesečnim anuitetima u HRK.

Kredit za školovanje

Iznos kredita moguć je od 1.500 do 150.000 HRK.

Rok otplate je od 13 do 84 mjeseci.

Kredit za financiranje troškova života za vrijeme studiranja

Iznos kredita moguć je od 500 do 5.000 HRK mjesečno.

Rok otplate je: od 13 do 84 mjeseci.

Studentski krediti odobravaju se studentima svih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u RH i inozemstvu koji su rezidenti.

 

ZABA Kreditni kalkulator

Kreditni kalkulator Zagrebačke banke možete pronaći ovdje.

Česta pitanja

Što znači biti kreditno sposoban?

Biti kreditno sposoban znači biti u mogućnosti preuzeti obvezu redovitog plaćanja rata (anutiteta) za određeni kredit te ga uz kamate otplatiti u roku koji se utvrđuje ugovorom o kreditu. Kreditnu sposobnost (odnosno bonitet klijenta) ocjenjuje kreditna institucija od koje se dobiva kredit na temelju internih akata koji su pod utjecajem pojedinih zakona i pripadajućih odluka.

 

Što znači promjenjiva, a što fiksna kamatna stopa?

 

Promjenjiva kamatna stopa se sastoji od fiksnog iznosa (fiksne marže) i određene tržišne kamatne stope, kao što je Nacionalna referentna stopa (NRS) za kredite u HRK ili EURIBOR za kredite u EUR. Kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom postoji mogućnost pada kamatnih stopa ovisno o tržišnoj kamatnoj stopi, ali i rasta iste.

 

Fiksna kamatna stopa ostaje ista tijekom cijelog razdoblja otplate kredita, neovisno o tome kakvi su uvjeti na tržištu. Ugovaranje kredita s fiksnom kamatnom stopom znači da ćete uvijek plaćati isti iznos kamata.

 

otp banka gotovinski krediti
 
Gotovinski kredit Nenamjenski kredit
Oprostite, nismo pronašli više članaka
Povratak na listu svih članaka
Učitavamo stranicu sa člancima

Informacije i članci o gotovinskom kreditu

{{ card.published_at }}
{{ card.title }}
{{ card.brief }}