Kovanica Banka Gotovinski krediti
Gotovinski Krediti Kalkulator

Banka Kovanica d.d. je osnovana u Republici Hrvatskoj 1997. godine pod nazivom Štedionica Kovanica d.d. i preimenovana u Banku Kovanica d.d. 2002. godine. Sa sjedištem u Varaždinu, danas Banka Kovanica d.d. ima poslovnu mrežu od 12 poslovnica u 10 većih gradova diljem Republike Hrvatske, uključujući i glavni grad Zagreb. Banka Kovanica d.d. je u vlasništvu Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.P.A. koja pripada najstarijoj bankarskoj grupaciji u Republici San Marino (Italija) s više od 130 godina bankarske tradicije.

Specijalizirana je u domeni poslovanja s građanstvom, usmjerena na nišu potrošačko kreditiranje (krediti uz primanja od plaće i mirovine) te za financiranje obrtnog kapitala (faktoring i diskontiranje računa). Uz novu Upravu od 2014. godine, Banka Kovanica d.d. je danas visoko-učinkovita lokalna banka sa izrazitom operativnom učinkovitosti, rangirana kao najbolja u klasi u pogledu profitabilnosti i kvalitete imovine. Pod vodstvom Uprave s dokazanim rezultatima, Banka je visoko likvidna i kapitalizirana.

Banka Kovanica d.d. je članica Državne agencije za osiguranje štednih uloga u Republici Hrvatskoj (DAB, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju Banaka).
 
 

Kreditne opcije


Kreditna ponuda Banke Kovanica d.d. kreirana je sukladno financijskim potrebama klijenata. Banka raspolaže: Nenamjenskim gotovinskim kratkoročnim kreditima, Nenamjenskim gotovinskim kreditima u kunama, Nenamjenskim gotovinskim kreditima uz valutnu klauzulu u eurima, Nenamjenskim gotovinskim kreditima uz zalog oročenog depozita, Stambenim kreditima, Gotovinskim kreditima za refinanciranje uz valutnu klauzulu u eurima, Gotovinskim kreditima za refinanciranje u kunama i mnogo drugih.
 

Gotovinski krediti


Svaki se pojedinac obično može lako i jednostavno prijaviti za dobivanje gotovinskog kredita bez potrebe za uključivanjem pokrića. Najvažnije je da podnosilac zahtjeva ima napunjenih 18 godina te da ima redovita mjesečna primanja kako bi se banka osigurala da će biti u mogućnosti podmiriti dug. Gotovinski kredit je bankarska usluga te se isplata zahtijevanog iznosa može ostvariti čak i u roku od 1 do 2 dana od podnošenja zahtjeva.
 
kovancia banka gotovinski krediti kalkulator

Maksimalan iznos za dizanje gotovinskog kredita iznosi 220.000 kuna uz rok otplate od 36 do 144 mjeseca. Korisniku će prije sklapanja Ugovora o kreditu biti uručena Informacija prije sklapanja ugovora o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.

U Banci Kovanica kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima. Anuitet dospijeva na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita. Korisnik kredita vrši otplatu kredita putem administrativne zabrane na plaći ili mirovini.
Prijevremena djelomična ili konačna otplata moguća je uz unaprijed podnesen pisani zahtjev bez naknade sukladno odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Neki od preduvjeta za sudionike u kreditu su ti da moraju biti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH, moraju imati stalni radni odnos na neodređeno vrijeme, te starost korisnika ne smije prelaziti 65 godina na dan isteka roka otplate kredita ukoliko se radi o zaposlenim osobama, a umirovljenici ne smiju na dan dospijeća zadnjeg anuiteta biti stariji od 75 godina.
 
 
Kalkulator Kredita
Oprostite, nismo pronašli više članaka
Povratak na listu svih članaka
Učitavamo stranicu sa člancima

Informacije i članci o gotovinskom kreditu

{{ card.published_at }}
{{ card.title }}
{{ card.brief }}